Het Voor en Tegen van Logica Onderwijssoftware

Elias Thijsse
Universiteit van Tilburg, Faculteit Letteren

Themamiddag Innovatie in het Logica Onderwijs

De Nederlandse Vereniging voor Logica
&
Wijsbegeerte der Exacte Wetenschappen

next